Zelenina Tisk Email
 

Naše firma je zaměřena především na produkci čerstvé zeleniny.Tu pěstujeme ve foliovnících na ploše 1,5 hektaru a především na 50 hektarech polních ploch. Většina nabízených plodin je pěstována v systému integrované produkce zeleniny (IPZ) – šetrný systém pěstování dávající přednost ekologicky přijatelným metodám ochrany rostlin a hnojení a umožňující vypěstovat výsledný produkt vyšší kvality (bezpečnost potravin).

Našim zákazníkům nabízíme zeleninu od dubna, kdy začínáme se sklizní přirychleného salátu, ředkvičky a kedluben z foliovníků až do listopadu kde už sortiment nabízených druhů přesahuje číslo 20. Jedná se jak o stabilně prodávané komodity typu paprika, okurky, rajčata, cibule, květák, mrkev, cibule, apod. tak o sezonní nabídku jako okurky nakladačky, kruhárenské zelí, česnek nebo vodní melouny. Kromě dalších bežných druhů jako je petržel, celer, pór či kapusta se snažíme vyhovět poptávce po méně prodávaných zeleninách. Jde například o brokolici, lilek, cuketu, patizon nebo červenou řepu. Brambory jsou ve stálé nabídce od raných až po skladovatelné.

Prodávaná zelenina je vždy čerstvá, zpravidla sklizená v den prodeje, případně je doplňována z chladírny. Prodej je uskutečňován v areálu zahradnictví a kromě jarní sezóny probíhá zpravidla 2x týdně (viz prodejní doba).

Kvalita a čerstvost stejně jako příznivá cena i jistota původu jsou důvodem stále vzrůstajícího zájmu zákazníků z širokého okolí.

Osm důvodů, proč se rozhodnout pro nákup zeleniny vypěstované v systému IPZ

Takto vypěstovaná zelenina je:

1/ chutnější, neboť je pěstována s dávkami dusíkatých hnojiv sníženými minimálně o 30% oproti konvenčnímu způsobu pěstování

2/ zdravější, neboť pesticidy se nepoužívají preventivně, ale až po zjištění významného výskytu škůdce a až po vyčerpání nechemických metod ochrany

3/ bezpečná, protože před výsevem, či výsadbou, ale i v průběhu pěstování a před sklizní, jsou nezávislými pracovníky akreditovaných laboratoří odebírány vzorky půdy a rostlin a prováděny předepsané rozbory na obsah reziduí pesticidů, živin a těžkých kovů

4/ pod trvalým dohledem, pěstební opatření jsou průběžně kontrolována dvěma nezávislými akreditovanými organizacemi

5/ nezaměnitelná, u jednoho pěstitele se vylučuje souběžné pěstování zeleniny v systému konvenčním a integrovaném a její původ musí být průkazný - podmínka dohledatelnosti

6/ šetrnější k životnímu prostředí, neboť: při pěstování byla významně omezena chemická ochrana. Používají se pesticidy selektivní na konkrétního škůdce či chorobu a ne přípravky se širokým spektrem účinku. Životní prostředí je dlouhodobě chráněno před nadměrným zatížením, protože přísná pravidla o omezení hnojení jsou na nahlášených pozemcích uplatňována minimálně po období 5 let. Na všech nahlášených pozemcích je zakázáno použití vyjmenovaných pesticidů, které jsou v průběžně aktualizovaném seznamu označeny jako málo šetrné k životnímu prostředí

7/ za přijatelnou cenu, neboť není významně dražší, než zelenina, vypěstovaná konvenčními způsoby

8/ naše, neboť systém IPZ byl vytvořen a zaveden pouze pro produkty vypěstované v ČR

Aktualizováno ( Úterý, 24 Duben 2012 14:55 )