Něco z historie a současnosti zahradnictví v Otaslavicích Tisk Email

Na místě nynějšího zahradnictví byla před rokem 1945 pole několika vlastníků. Po válce zde na výměře 0,7 hektaru založil zahradnictví pan Bohuslav Kavan, strýc současných majitelů. Pěstoval zde ovocné stromy i zeleninu a ve skleníčku květiny určené hlavně pro výsadbu hrobů. V roce 1954 odmítl vstoupit do JZD a tak mu bylo zahradnictví vyvlastněno. Ve stejné době hospodařil v Otaslavicích i Josef Nedělník (na snímku), kterého přinutili tehdejší mocní vstoupit do družstva pod pohrůžkou vystěhování do pohraničí. Jeho pracovní náplní se stalo zahradničení ve združstevněném zahradnictví. Zde pracoval společně s manželkou jak nejlépe dovedli. S pomocí B. Kavana se zapracoval a vedl zahradnictví až do roku 1970, kdy odešel do důchodu. Dalších třicet let, až do svých devadesátin, chodil téměř denně vypomáhat svému synovi Miroslavu Nedělníkovi, který ho na místě vedoucího vystřídal krátce po absolvování střední zahradnické školy ve Znojmě a několika letech praxe v zahradnických podnicích. Až po sloučení JZD Otaslavice a JZD Brodek došlo k mírnému zlepšení v investicích do zahradnictví. Vždy byla ale důležitější cukrovka a dobytek než zelenina. Proto když se v roce 1992 JZD začalo rozpadat, byl Miroslav Nedělník mezi prvními, kteří začali "soukromničit". Teprve nyní nastal rozvoj zahradnictví. Investice do mechanizace, závlah a pozemků stejně jako plynofikace, budování foliovníků, chladíren a zázemí bylo v nepříliš vybaveném provozu nutností. Jak narůstala výměra a rozsah práce, přidávali se do společného díla i ostatní členové rodiny. Nejprve manželka Marie a později syn Jiří a syn Miroslav. Hlavní činností zůstává stále výroba zeleniny a produkce zeleninových osiv. O zeleninu je velký zájem u obchodníků z širokého okolí a poptávka převyšuje produkci. Tento trend trvá až do roku 2000, kdy se začíná silně projevovat dovoz levné dotované zeleniny z Polska.

 

V současné době hospodaříme na výměře 70 hektarů převážně vlastní půdy. Z toho 1,5 hektaru zabírá plocha skleníkových a foliovníkových ploch, 50 hektarů zeleniny a  v roce 2006 založených 5 hektarů  ovocných sadů meruněk a švestek. Na zbytku výměry pěstujeme běžné polní plodiny. V současnosti ve firmě pracuje 15 stálých pracovníků, s nástupem sezónních prací se jejich počet pohybuje až ke třiceti. Pěstovaní polní zeleniny stejně jako rychlené zeleniny ve 23 foliovnících a její prodej prostřednictvím velkoobchodního prodeje zůstává hlavním zdrojem příjmů, ale v posledních letech věnujeme zvýšenou pozornost také konečnému zákazníkovi. Jde především o jarní období , kdy nabízíme balkonové květiny z vlastní produkce společně s dalším doplňkovým sortimentem. Zájem u stovek kupujících, převážně z Prostějovska a Vyškovska i vzdálenějších míst, je i o čerstvou zeleninu a ovoce.
Zelenina pěstovaná v Otaslavicích má certifikaci Integrované produkce, což je záruka nadstandartní jakosti a zdravotní nezávadnosti. Roční produkce dosahuje množství kolem 1500 tun kvalitní zeleniny.

Také v nejisté době levných dovozů a stále se zvyšujících nároků na kvalitu a cenu ze strany obchodníků se snažíme maximálně investovat do modernizace výroby. V minulých letech jsme postavili nové chlazené sklady zeleniny, začali jsme s budováním moderních foliovníků stejně jako s rekonstrukcí stávajících budov a nemalé prostředky věnujeme obnově a doplnění strojového parku. V současné době připravujeme výstavbu kotelny na biomasu pro vytápění skleníků, která bude využívat energie vyrobené na našich polích. Na některé z uvedených akcí jsme využili dotací z Evropské Unie prostřednictvím dotačních titulů Programu rozvoje venkova.